ارثیه

پس وقتی که چیزی جز عشق از من باقی نمانده است...

بگذارید که جزو رفتگان باشم...متن از کتاب

سوپ جوجه برای روح

نویسنده: جک کنفیلد

/ 1 نظر / 61 بازدید
mynb

داستان قشنگی بود باید بخونمش