بار دیگر شهری که دوست می داشتم

هلیا!

برای دوست داشتنِ هر نَفَس زندگی، دوست داشتنِ هر دَم مرگ را بیاموز

و برای ساختنِ هر چیز نو، خراب کردن هر چیز کهنه را

و ــ برای عاشقِ عشق بودن، عاشقِ مرگ بودن را.


" بار دیگر شهری که دوست می داشتم" نوشته " نادر ابراهیمی"

/ 1 نظر / 53 بازدید
rojmanm

باید کتاب جالبی باشه